Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

Wannnneer u elektriciteits storing heeft kunt u ons met spoed bellen. In sommige gevallen kunt u het zelf oplossen. Vaak is er dan een stop doorgeslagen of is de aardlekschakelaar omgeslagen. Meestal is de oorzaak een defect apparaat of het gebruik van te veel apparaten tegelijkertijd. U lost dat het probleem op door de doorgeslagen zekering te vervangen en uw aardlekschakelaar terug te zetten. Komt u er zelf niet uit begrijpelijk, want elektriciteit is ingewikkeld, aarzel niet om een vakkundige elektricien in te schakelen.

Satelliet schotels

De GSO-techniek

GSO- Is geschikt voor gebouwen met V.V.E. ( vereniging van eigenaren) gemeenschapelijke satelliet ontvangst of rijtjes huizen is het ideaal om perfecte HD signalen te ontvangen voor laage prijs. Het is ook maklijk als je groote huis heeft en je wild op elke kamer perfecte sateliet HD-signaal ontvagen. Mensen willen vrij zijn om te kiezen. Ook als het gaat om de ontvangst van televisie- en radioprogramma's. Daarom is het van belang dat huizen en gebouwen Gereed zijn voor Satelliet Ontvangst (GSO).

Bij de installatie van een GSO-systeem in een renovatiepand, is de aanpassing van het bestaande coaxkabelsysteem doorgaans voldoende. Let wel: aanpassen van bestaande distributiesystemen is alleen mogelijk wanneer de buizen groot genoeg zijn om de coaxkabel te vervangen en indien noodzakelijk nieuwe kabels te leggen. Bij nieuwbouw kost het 'meenemen' van GSO bij de aanleg van kabelgoten en buizen overigens niet veel meer dan de materiaalkosten. Deze tekst geeft u inzicht in de belangrijkste technische aspecten van GSO- installaties. Het GSO-concept: slechts één schotel voor meerdere aansluitpunten voor satellietontvanger en/of pc. Desgewenst kan het kabel- of aardse signaal worden geïntegreerd.

De LNB
Om de volledige frequentieband van het ASTRA Satellietsysteem (10,70 - 12,75 GHz) in een GSO-netwerk te kunnen ontvangen, is een Universele Quatro LNB nodig. Deze heeft vier uitgangen, waarmee tegelijkertijd zowel beide polarisaties als frequentiebanden worden doorgegeven. De Quatro LNB geeft de satellietsignalen vervolgens door via (gecascadeerde) multischakelaars, verbonden via een vierkabelige backbone.

De antenne
Om de beschikbaarheid van de satellietsignalen te verhogen en ter compensatie van ruis die ontstaat in de versterkers van de multischakelaars, beveelt ASTRA aan een wat grotere schotel te gebruiken dan normaal is voor DTH-ontvangst.

De multischakelaar
Er worden multischakelaars aangeboden met verschillende features. De keuze voor een bepaald type hangt af van het aantal te verdelen kanalen én het aantal gewenste aansluitingen op het GSO-netwerk. De verschillende features zijn:

  •  Vier of acht satelliet-ingangen;
  •  De mogelijkheid om aardse televisie (bijvoorbeeld regionale of lokale tv) of kabeltelevisie via de vier (of acht) kabels te verdelen;
  •  Een extra (vijfde of negende) ingang en uitgang voor verdeling van aardse televisie of kabeltelevisie;
  •  Met of zonder voedingsgedeelte;
  •  Met of zonder versterking (actief of passief);
  •  Zogenoemde stand-alone multischakelaars of multischakelaars geschikt voor cascadering;
  •  Verschillende aantallen uitgangen: vier, zes of acht.

Sommige multischakelaarsystemen bestaan uit een basisunit met een versterker, waar de sterkte van de binnenkomende signalen op één gelijk niveau kan worden gebracht. De grote keuze aan multischakelaars in verschillende uitvoeringen maakt het mogelijk om met deze verdeeltechniek vier tot vierhonderd aansluitingen te verzorgen. Een zorgvuldige planning en berekening van grotere verdeelsystemen is uiteraard vanzelfsprekend.

Voordelen van een multischakelaar distributiesysteem
De huidige en toekomstige beschikbare programma's en diensten van satellietsystemen kunnen worden doorgegeven door een vierkabelig multischakelaar distributiesysteem. Door gebruik te maken van de 14/18V en 22kHz switching criteria, kan de consument kiezen uit beide polarisaties en banden uit een totaal van 4800 MHz bandwijdte. Ook bestaat de mogelijkheid om kabelontvangst en aardse ontvangst in het systeem te integreren. Hiervoor dienen multischakelaars te worden gebruikt met een extra ingang.

Ontwerp van het netwerk
Er zijn twee basisontwerpen voor distributiesystemen: Backbone en Star.

  • Backbone-Netwerk

Een backbone-netwerk bestaat uit een aantal gecascadeerde multischakelaars, onderling verbonden door een vierkabelige backbone. In een flatgebouw loopt de vierkabelige backbone verticaal naar beneden vanuit de zolder of het dak met een multischakelaar op elke etage. Bij rijtjeshuizen loopt de vierkabelige backbone horizontaal met een multischakelaar in elk huis of in elk tweede huis.

  • Sternetwerk

Bij een sternetwerk lopen kabels van de multischakelaar (of een aantal gecascadeerde multischakelaars) naar de verschillende huishoudens. Het multischakelaar kopstation wordt doorgaans geplaatst op een centrale plaats, zoals een zolder of onder een trap, bij voorkeur in een afgesloten kast. Bij het ontwerp van het systeem moet met een nieuw aspect rekening worden gehouden: de beschikbaarheid van een retourpad voor interactieve diensten zoals pay-per-view en internet via de satelliet. Op dit moment dient de huidige telefoonlijn als retourpad. Een telefoonaansluiting zou dus dicht in de buurt van de satellietaansluiting moeten zitten.

Toevoegen en doorgeven van andere satellietsignalen
Programma's van andere satellieten kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan het ruime boeket van satellietsystemen door het gebruik van IF- conversie. Met een IF-converter kan een keuze worden gemaakt uit enkele transponderfrequenties op de andere satellieten, die zo worden omgezet dat ze naast elkaar komen te liggen en aldus een blok vormen.

Nadat in de Lage Band (horizontale polarisatie) een gedeelte door middel van een bandfilter is vrijgemaakt, kan daar het nieuwe frequentieblok in worden 'gemultiplext' met de nog aanwezige signalen. Vervolgens worden deze signalen aan de juiste ingang van de multischakelaar gekoppeld. De keus van het frequentiebereik, dat door middel van een bandfilter wordt vrijgemaakt, dient zorgvuldig te gebeuren, zodat geen belangrijke programma's verloren gaan. Bij de planning van IF-conversie moet rekening worden gehouden met het feit, dat de omgezette analoge frequenties opnieuw in de ontvanger moeten worden geprogrammeerd.

Multischakelaar-distributie met acht kabels
Bij een klein multischakelaar-distributiesysteem met een beperkt aantal huishoudens, wordt IF-conversie een kostbare zaak. Een achtkabelige oplossing is dan een alternatief, waarbij een multischakelaar met acht ingangen moet worden gebruikt. De eerste vier ingangen (voor satelliet A) van de multischakelaar worden gebruikt voor de twee polarisaties en banden voor het ASTRA Satellietsysteem.

De resterende vier ingangen kunnen worden gebruikt voor de doorgifte van andere satellieten - met een maximum van vier banden of polarisaties. Voordat een achtkabelig multischakelaarsysteem wordt gepland, moet worden gecontroleerd of de ontvangers voldoen aan de benodigde switch- criteria om de signalen te selecteren van de multischakelaar-ingangen en dat de ontvangers ook zodanig kunnen worden geprogrammeerd.

Eenkabelig distributiesystem en IF-conversies
Bij sommige huizen waar al een kabel ligt, is het niet mogelijk gebruik te maken van een backbone of sternetwerk. Meestal is de kabel aangelegd volgens een boomstructuur, die van woning naar woning 'doorlust'. Als tijdelijke oplossing, tot het huis gerenoveerd wordt, zou deze kunnen worden gebruikt voor de doorgifte van een aantal transponderfrequenties en zonodig van andere satellieten. De totale capaciteit van een één kabelig systeem is slechts 1200 MHz. Het systeem kan dan maximaal 25 transponders doorgeven en niet worden uitgebreid. Voordat een dergelijk conversiesysteem wordt geïnstalleerd, moet worden gecontroleerd of de digitale ontvanger kan omgaan met de veranderde transponderfrequenties.

Uitrichten

Het uitrichten van een schotel lijkt zo eenvoudig maar helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te
zijn. We willen gelijk wel een andere illusie wegnemen en wel dat het installeren van digitale televisie via andere infrastructuren (zoals IPTV, Digitenne of digitale kabel) toch vaak ook niet meteen vlekkeloos verloopt. Waarom het zo nauw luistert? Omdat het digitaal is!
Je het loepzuivere ontvangst of je hebt helemaal niets!
Bij analoge transmissie krijgt men bij een niet correct ontvangen signaal hoogstens ruis, zoals op de kabel analoog vaak te zien is.
Maar wij als MAS  richten we ons uiteraard op de slechte overdracht van signaalen die zich soms voordoet bij satellietontvangst.
Daarom doen wij omperfectie tezijn meten digitaalmeter (Satfindiner4) om perfecte signaal te krijgen.

 

Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! 06-22847902 of info@masservices.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons

U kunt bij M.A.S. Technische Services terecht voor reparatie en herstel van defecte onderdelen van uw elektriciteit net. Daarnaast is het mogelijk om elektra aan te laten leggen, bijvoorbeeld als u uw huis uitbreid met een zolder of aanbouw. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de meterkast te vervangen, bijvoorbeeld als u een zeer verouderde groepenkast heeft. Ook voor het aanleggen van een meterkast kan M.A.S. Technische Services u uit de brand helpen.

Contact
Neem contact met ons op